Home Health Tips ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਪੱਥਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ, ਕਾਰਨ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਇਲਾਜ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਪੱਥਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ, ਕਾਰਨ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਇਲਾਜ

0
ਪੱਥਰੀ-ਦੇ-ਲੱਛਣ-ਕਾਰਨ-ਪ੍ਰਭਾਵ-ਅਤੇ-ਘਰੇਲੂ-ਇਲਾਜ

ਪੱਥਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਇਲਾਜ [Are you known about kidney stone disease]

ਪੱਥਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਉਪਚਾਰ

ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਮ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਸਾਇਣਕ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ, ਫਾਸਫੋਰਸ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ, ਆਕਸਾਲਿਕ ਐਸਿਡ ਇਕੱਠੇ ਪੱਥਰੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰ 5ਵੇਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੁਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯੂਰੇਥਰਾ ਜਾਂ ਗਲੇ ਦੇ ਬਲੈਡਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪੱਥਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ (ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ )

 1. ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਰਸਾਇਣ
 2. ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਖਣਿਜ ਦੀ ਘਾਟ
 3. ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ
 4. ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਵਾਧੂ
 5. ਖੁਰਾਕ ਗੜਬੜ
 6. ਜੰਕ ਫੂਡ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਪਤ

ਪੱਥਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ (ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ)

 1. ਬਹੁਤ ਪਿਸ਼ਾਬ
 2. ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਦਰਦ
 3. ਬਿਮਾਰ
 4. ਹੱਸਣਾ
 5. ਬੁਖ਼ਾਰ
 6. ਪੇਟ ਦਰਦ
 7. ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ

ਪੱਥਰ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ, ਦਰਦ ਓਨਾ ਹੀ ਵੱਡਾ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੌਕਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੱਥਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸਾਡੇ ਮੈਡੀਕਲ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਰੋਗ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖੇ

ਪੱਥਰੀ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਇਲਾਜ (home remedies of kidney stone disease)

ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ ਅਤੇ ਜੈਤੂਨ ਦਾ ਤੇਲ

ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ ਅਤੇ ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਤੇਲ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਰੋਗ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਿੰਬੂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਿਟਰਿਕ ਐਸਿਡ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਤੋਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਪੱਥਰੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

 • 4 ਚਮਚ ਨਿੰਬੂ ਦੇ ਰਸ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਜੈਤੂਨ ਦਾ ਤੇਲ ਮਿਲਾਓ।
 • ਇਸ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀਓ।
 • ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਦਿਨ ‘ਚ 2-3 ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਓ। ਅਜਿਹਾ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਦਿਨ ਕਰੋ।
 • ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਥਰੀ ਇੱਕ ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਾ ਰੱਖੋ। (ਇਹ ਪਿਸ਼ਾਬ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ)
 • ਚੇਤਾਵਨੀ – ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਥਰੀ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਧੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਘਰੇਲੂ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਲਓ।

ਸਿਰਕਾ

ਸੇਬ ਦਾ ਸਿਰਕਾ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਨੂੰ ਘੁਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਲਕਲੀ ਦੇ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਖੂਨ ਅਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। 1 ਕੱਪ ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ ‘ਚ 2 ਚਮਚ ਸਿਰਕਾ ਅਤੇ 1 ਚਮਚ ਸ਼ਹਿਦ ਮਿਲਾਓ। ਇਸ ਨੂੰ ਦਿਨ ‘ਚ 1-2 ਵਾਰ ਪੀਓ।

ਅਨਾਰ

ਅਨਾਰ ਦੇ ਬੀਜ ਅਤੇ ਜੂਸ ਦੋਵੇਂ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

 • ਰੋਜ਼ਾਨਾ 1 ਅਨਾਰ ਦੇ ਬੀਜ ਜਾਂ 1 ਗਲਾਸ ਅਨਾਰ ਦਾ ਜੂਸ ਪੀਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਦਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਦ ‘ਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
 • ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1 ਚਮਚ ਅਨਾਰ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਪੇਸਟ ਬਣਾ ਲਓ, ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਉਬਾਲੇ ਕਾਲੇ ਛੋਲਿਆਂ ਨਾਲ ਖਾਓ ਜਾਂ ਸੂਪ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀਓ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰਲੀ ਪੱਥਰੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਤੁਲਸੀ

ਤੁਲਸੀ ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੋਗ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

 • 1 ਚਮਚ ਤੁਲਸੀ ਦਾ ਰਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਵੇਰੇ ਪੀਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਹਿਦ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਲਸੀ ਦਾ ਰਸ ਹੀ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ।
 • ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਕੁਝ ਪੱਤੇ ਵੀ ਚਬਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
 • ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਲਸੀ ਦੀ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਤੁਲਸੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ‘ਚ ਉਬਾਲ ਕੇ ਉਸ ‘ਚ 1 ਚੱਮਚ ਸ਼ਹਿਦ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਤਰਬੂਜ

ਤਰਬੂਜ ਪੱਥਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਤਰਬੂਜ ਵਿੱਚ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਡਨੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਐਸਿਡ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਵਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਰਾਹੀਂ ਪੱਥਰੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤਰਬੂਜ ਖਾਣ ਨਾਲ pathri ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਕਣਕ ਦੇ ਕੰਨ

ਗੁਰਦੇ ਦੀ pathri ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਣਕ ਦੇ ਘਾਹ ਦਾ ਜੂਸ ਪੀਣਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਮੁੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਰਸ ਕੱਢ ਲਓ, 1 ਗਲਾਸ ਜੂਸ ‘ਚ 1 ਚੱਮਚ ਨਿੰਬੂ ਅਤੇ 1 ਚੱਮਚ ਸ਼ਹਿਦ ਮਿਲਾ ਲਓ। ਇਸ ਨੂੰ ਦਿਨ ‘ਚ 2-3 ਵਾਰ ਪੀਓ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ, ਆਇਰਨ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ ਅਤੇ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਬਰੈਨ ਫਲੇਕਸ

ਇਸ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਤਰਕ ਦੇ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਖਣਿਜ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਟਾਮਿਨ ਅਤੇ ਫਾਈਬਰ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਪਿਸ਼ਾਬ ‘ਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੱਥਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਈਬਰ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਭੋਜਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਬਰੈਨ ਫਲੈਕਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਾਓਗੇ ਤਾਂ ਪੱਥਰੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ 1 ਕਟੋਰੀ ਫਲੈਕਸ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ 8 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਫਾਈਬਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖੁਰਾਕ ‘ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਾਈਬਰ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਭੋਜਨ ਲਈ ਆਟੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ‘ਚ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 1-2 ਸਲਾਈਸ ਬਰੈੱਡ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਫਲ੍ਹਿਆਂ

ਬੀਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਫਾਈਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਰਾਜਮਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੀਨਜ਼ ਨੂੰ ਭਿਓ ਕੇ ਉਬਾਲੋ, ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਕੇ ਦਿਨ ‘ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਪੀਓ, ਇਸ ਨਾਲ ਦਰਦ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਜਮਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਮਾ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਅੰਗੂਰ

ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅੰਗੂਰ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਨਮਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਡਨੀ ਨੂੰ ਗਲਾ ਘੁੱਟਦਾ ਹੈ।

ਪਿਆਜ

ਪਿਆਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਔਸ਼ਧੀ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। 1 ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ‘ਚ 2 ਪਿਆਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਘੱਟ ਅੱਗ ‘ਤੇ ਉਬਾਲ ਲਓ, ਪਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਪਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਕਸਰ ‘ਚ ਪੀਸ ਲਓ। ਇਸ ਨੂੰ ਛਾਣ ਕੇ ਜੂਸ ਕੱਢ ਲਓ ਅਤੇ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਪੀਓ।

ਪੱਥਰੀ ਦਾ ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਦਰਦਨਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨੇੜੇ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਓ। ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ‘ਤੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਲੇਜ਼ਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਪੱਥਰੀ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਲੇਖ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ?

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ-

Previous articleਪਾਣੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਲੇਖ
Next articleਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀਵਨੀ [Harmanpreet Kaur jivani]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.