Home Nuskhe 50+

Nuskhe 50+

ਨੁਸਖੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖੇ (ਘਰੇਲੂ ਉਪਚਾਰ) Nuskhe

Nuskhe ਨੁਸਖੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨੁਸਖੇ ਦੱਸਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਭੱਜ-ਦੌੜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਪਰ ਸਹੀ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖੇ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ‘ਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁਸਖਿਆਂ ਨਾਲ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ੁਕਾਮ, ਖਾਂਸੀ, ਬੁਖਾਰ, ਮੁਹਾਸੇ, ਹੱਥਾਂ-ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲਨ, ਗਲੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਦੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਿਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੱਕ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।

ਨਾਨੀ ਮਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖੇ [dadi maa de Nuskhe]

ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਾਨੀ ਮਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖੇ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ‘ਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਾਨੀ ਮਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖੇ /ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਨਾਨੀ ਮਾਂ ਜਾਂ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਨੁਸਖਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ-

 1. ਖਿਚਾਅ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਅ
 2. ਪੱਥਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖੇ
 3. ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਤਲੇ ਵਿੱਚ ਜਲਨ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਉਪਾਅ
 4. Hemorrhoids ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਉਪਾਅ
 5. ਅਸਥਮਾ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਉਪਾਅ
 6. ਕੰਨ ਦਰਦ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖੇ
 7. ਮੂੰਹ ਦੇ ਛਾਲੇ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਲੱਛਣ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਉਪਚਾਰ
 8. ਉੱਚ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਲੱਛਣਾਂ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ
 9. ਦੰਦ ਦਰਦ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਉਪਚਾਰ
 10. ਉਲਟੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਉਪਾਅ
 11. ਪਿੱਠ ਦਰਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਉਪਚਾਰ
 12. ਡੇਂਗੂ ਬੁਖਾਰ ਦੇ ਲੱਛਣ ਅਤੇ ਇਲਾਜ
 13. ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਉਪਚਾਰ
 14. ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕਾਲੇ ਘੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਉਪਾਅ
 15. ਹਰਪੀਜ਼ ਖੁਰਕ ਖੁਜਲੀ ਕਾਰਨ ਦਵਾਈ ਅਤੇ ਇਲਾਜ
 16. ਵੰਡੇ ਵਾਲਾਂ ਲਈ ਉਪਚਾਰ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ
 17. ਪੇਟ ਦੇ ਫੋੜੇ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖੇ
 18. ਸਿਰ ਦਰਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਉਪਚਾਰ
 19. ਦਸਤ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖੇ
 20. ਕਾਲੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਾ
 21. ਕਾਲੇ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਾ
 22. ਚੇਚਕ ਦੇ ਧੱਬਿਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖੇ
 23. ਸੁੱਕੀ ਖੰਘ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਉਪਚਾਰ
 24. ਸਫੇਦ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਾ
 25. ਐਸੀਡਿਟੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਾ
 26. ਘਰੇਲੂ ਉਪਚਾਰ ਅਤੇ ਐਨਕਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਉਪਚਾਰ
 27. ਘਰ ਵਿੱਚ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ
 28. ਕੁਦਰਤੀ ਬਲੀਚ ਨਾਲ ਘਰ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵਧਾਓ
 29. ਘਰ ਵਿਚ ਫਲਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ
 30. ਅਣਚਾਹੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਉਪਚਾਰ ਅਤੇ ਉਪਚਾਰ
 31. ਮੁਹਾਸੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਉਪਚਾਰ
 32. ਚਾਕਲੇਟ ਫੇਸ ਪੈਕ ਅਤੇ ਹੇਅਰ ਮਾਸਕ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਉਪਚਾਰ
 33. ਡੈਂਡਰਫ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਉਪਚਾਰ ਅਤੇ ਉਪਚਾਰ
 34. ਟੈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਉਪਚਾਰ
 35. ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਉਪਚਾਰ
 36. ਚੰਗੀ ਨੀਂਦ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਉਪਚਾਰ
 37. ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਸਾਨ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖੇ
 38. ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ
 39. ਭਾਰ ਘਟਾਉਣਾ / ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਉਪਚਾਰ
 40. ਭਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ
 41. ਘਰੇਲੂ ਉਪਚਾਰ ਸੁੰਦਰ ਚਮੜੀ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਉਪਚਾਰ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ
 42. ਲੰਬੇ ਸੰਘਣੇ ਵਾਲਾਂ ਲਈ ਆਸਾਨ ਘਰੇਲੂ ਉਪਚਾਰ
 43. ਜ਼ੁਕਾਮ ਅਤੇ ਗਲੇ ਦੇ ਦਰਦ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਉਪਚਾਰ
 44. ਜ਼ੀਕਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਲੱਛਣ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਉਪਚਾਰ
 45. ਕੱਦ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ
 46. ਸਵਾਈਨ ਫਲੂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਲੱਛਣ
 47. ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਲੱਛਣ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਉਪਚਾਰ
 48. ਗਠੀਆ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਇਲਾਜ
 49. ਪੇਟ ਦੇ ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਲੱਛਣ

ਟਿੱਪ – ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਲਰਜੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ vaisakhi.co.in ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।