ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ 10 ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖੇ

ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖੇ (ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਉਪਚਾਰ)
ਘਰੇਲੂ ਉਪਚਾਰ ਅਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ (ਦੰਦ ਦਰਦ ਜਾਂ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਘਰੇਲੂ ਉਪਚਾਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕਾਰਣ)

ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦਰਦ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ-
ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ-

ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਿੱਖੇ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਧੁੰਦਲਾ ਦਰਦ। ਤੀਬਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦਰਦ ਅਕਸਰ ਹਲਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਦਰਦ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਖਾਂਦੇ ਜਾਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁਸਤ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦਰਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘਾਤਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦਰਦ ਗਰਮ ਕਿਸਮ ਦਾ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਰਮ ਚੀਜ਼ ਪੀਣ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਦਰਦਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ

ਕੈਵਿਟੀ (ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਸੰਕਰਮਣ ਕਾਰਨ)

ਕੈਵਿਟੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੰਦਾਂ ‘ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਦਰਦ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖੋਖਲਾਪਣ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਜੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ

ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੁਰਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਦਰਦ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਸਹੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾ ਕਰਨਾ

ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਈਨਸ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਦੰਦਾਂ ‘ਚ ਦਰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ

ਜਦੋਂ ਦੰਦ ਥੋੜ੍ਹਾ-ਥੋੜ੍ਹੇ ਟੁੱਟਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦਰਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੰਦਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖੇ

ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖੇ (ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਉਪਚਾਰ)

ਲੌਂਗ ਦਾ ਤੇਲ

ਲੌਂਗ ਦਾ ਤੇਲ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਕੋਈ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ‘ਤੇ ਇਸ ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚੋਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਬੂੰਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂੰ ‘ਚ ਪਾ ਕੇ ਦਰਦ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਰੂੰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਰ ਲਈ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਦ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅਦਰਕ – ਲਾਲੀ ਦਾ ਪੇਸਟ

ਜੇਕਰ ਅਦਰਕ ਅਤੇ ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦੰਦਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ । ਅਦਰਕ ਅਤੇ ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮਾਤਰਾ ‘ਚ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਮਿਲਾ ਲਓ। ਫਿਰ ਰੂੰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਸ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਦੰਦਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿਓ।

ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਪਸੈਸੀਨ ਨਾਂ ਦਾ ਰਸਾਇਣਕ ਤੱਤ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦਰਦ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਪਰਆਕਸਾਈਡ

ਜੇਕਰ ਦੰਦਾਂ ‘ਚ ਦਰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਰਦ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਪਰਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਪਰਆਕਸਾਈਡ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ‘ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਲਓ।

ਬਰਫ਼

ਇਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਬਰਫ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਵੀ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਸ ਇੱਕ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਬੈਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਦੰਦਾਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਦੰਦਾਂ ‘ਤੇ 15 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦਰਦ ਵਾਲੇ ਦੰਦਾਂ ‘ਤੇ ਬਰਫ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੱਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ‘ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦ ਦੁਖ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਗੂਠੇ ਅਤੇ ਤਜਵੀ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਰਫ਼ ਰਗੜ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਥੇਲੀ ‘ਚ ਬਰਫ ਰਗੜਨ ਨਾਲ ਉਂਗਲਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾੜਾਂ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਸਿਗਨਲ ਭੇਜਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿਮਾਗ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ।

ਲਸਣ

ਇਸ ਦਰਦ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਲਸਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਸਣ ਨੂੰ ਚਬਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਲੀਸਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਐਂਟੀਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਏਜੰਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦਰਦ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ।

ਪਿਆਜ

ਪਿਆਜ਼ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਮਾਈਕਰੋਬਾਇਲ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕੱਚੇ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਹਨ ।

ਹਲਦੀ ਪਾਊਡਰ

ਆਪਣੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਸ ਹਲਦੀ ਦਾ ਪੇਸਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੇਸਟ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹਲਦੀ ਦੇ ਪਾਊਡਰ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਦ ਮਿਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ , ਫਿਰ ਇਸ ਪੇਸਟ ਨੂੰ ਰੂੰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਦੰਦਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਓ, ਜਿਸ ‘ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਨਮਕੀਨ ਪਾਣੀ

ਨਮਕੀਨ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਗਾਰਗਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਦਰਦ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਗਾਰਗਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪੁਦੀਨੇ ਦੀ ਚਾਹ

ਪੁਦੀਨੇ ਦੀ ਚਾਹ ਇਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੀਣ ਨਾਲ ਇਸ ਦਰਦ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਸ ਕੁਝ ਸੁੱਕੀਆਂ ਪੁਦੀਨੇ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ‘ਚ 20 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਉਬਾਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਨੂੰ 20 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਉਬਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰ ਲਓ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਪੁਦੀਨੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਚੁਸਕੀ ਲਓ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਰ ਲਈ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ‘ਚੋਂ ਕੱਢ ਲਓ ਜਾਂ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੀਓ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਇਸ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਦ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵਨੀਲਾ ਐਬਸਟਰੈਕਟ

ਦੰਦਾਂ ‘ਤੇ ਵਨੀਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਇਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਪਾਹ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ‘ਤੇ ਵਨੀਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਬੂੰਦਾਂ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦੰਦਾਂ ‘ਤੇ ਰੱਖੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਵਨੀਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਲਕੋਹਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦਰਦ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ

  • ਦੰਦਾਂ ‘ਚ ਦਰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਦਿਨ ‘ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ ਬੁਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਦਰਦ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
  • ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੈਵਿਟੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਾਰ ਕੈਵਿਟੀ ਕਾਰਨ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੈਵਿਟੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੰਦ ਕੱਢਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
  • ਮਿੱਠੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਨ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿੱਠੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦਰਦ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਖਾਓ। ਸੋਡਾ ਦੰਦਾਂ ਲਈ ਵੀ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੋਡਾ ਹੋਵੇ।

ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦਰਦ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਬੁਰਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਚੰਗੇ ਬੁਰਸ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਖ਼ਰਾਬ ਬੁਰਸ਼ ਨਾਲ ਦੰਦ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਧਾਗੇ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਦੰਦਾਂ ਤੋਂ ਪਲੇਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਉਪਾਅ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਕਿਸੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਲਿੰਕ

5/5 - (12 votes)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *