ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖੇ 2022

ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖੇ | ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਇਲਾਜ

ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਬਲਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ। ਇੱਥੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖੇ ਹਨ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਰਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਅਜਿਹੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ।

ਗੋਡਿਆਂ ਅਤੇ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਉਮਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਜ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਘਟਾਓ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਵਧਾਓ।

ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਜਾਂ ਘੱਟ ਭਾਰ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰੀਰ ਦੀ ਚੰਗੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਯੋਗਾ, ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ, ਸੈਰ ਜਾਂ ਜਿਮ ਵਰਗੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। (ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖੇ)

ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉਪਾਅ ਵੀ ਹਨ ਪਰ ਡਾਕਟਰੀ ਉਪਾਅ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਬਿਹਤਰ ਉਪਾਅ ਯੋਗ ਸਾਧਨਾ, ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਘਰੇਲੂ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿਚ ਹਨ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।(ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖੇ)

ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਦਰਦਨਾਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਕਸਰਤ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਉਪਾਅ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਜਰੀ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਉਪਾਅ ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਹੀ ਸਹੀ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੀਤਣ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਗੋ ਅਤੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ।(ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖੇ)

ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਦਰਦਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ

ਵਜ਼ਨ (weight):

ਜੇਕਰ ਸਰੀਰ ਦਾ ਭਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਗੋਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੈਰ ਕਰੋ, ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਦੌੜੋ।ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਯਮਿਤ ਯੋਗਾ ਕਰੋ।ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ।

 1. ਭਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸੁਝਾਅ
 2. ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਉਪਚਾਰ

ਜਦੋਂ ਲੁਬਰੀਕੈਂਟ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:

ਸਰੀਰ ਦੇ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੁਬਰੀਕੈਂਟ ਦੀ ਕਮੀ, ਅਜਿਹਾ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੋਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰੀਰਕ ਕੰਮ

ਜਵਾਨੀ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੌੜਦੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਡ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੌੜ, ਫੁੱਟਬਾਲ, ਕ੍ਰਿਕੇਟ ਜਾਂ ਹਾਕੀ ਆਦਿ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਗੋਡੇ ਸੁੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਜਿੰਮ ਵਿਚ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟ੍ਰੈਡਮਿਲ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰ ਘਟੇਗਾ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਹ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦਰਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗੋਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।(ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖੇ)

ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਦਰਦਾਂ ਲਈ ਕੁੱਝ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖੇ

ਬਰਫ਼ ਦੇ ਸੇਕੇ:

ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਬਰਫ਼ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਨਾਲ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੋਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਜ ਅਤੇ ਦਰਦ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਬਰਫ਼ ਨੂੰ ਕੰਪਰੈੱਸ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ‘ਚ ਲਪੇਟੋ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਗੋਡੇ ‘ਤੇ ਰਗੜੋ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ 10 ਤੋਂ 20 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਦੁਹਰਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਰਾਮ ਮਿਲੇਗਾ।

ਲਸਣ ਦਾ ਸੇਵਨ

ਲਸਣ ‘ਚ ਸੇਲੀਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸਲਫਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਤੱਤ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ‘ਚ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਲਸਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ:

 • ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ‘ਚ ਲਸਣ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੋ।
 • ਲਸਣ ਦੇ ਤੇਲ ਨਾਲ ਦਰਦ ਵਾਲੀ ਜਗਾਂ ‘ਤੇ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰੋ।
 • 2 ਲਸਣ ਦੀਆਂ ਕਲੀਆਂ ਅਤੇ 2 ਚਮਚ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮ ਕਰ ਲਓ। ਠੰਡਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰੋ। ਦਿਨ ‘ਚ ਦੋ ਵਾਰ ਇਸ ਤੇਲ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰੋ।

ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਸਾਈਡਰ ਸਿਰਕਾ ਵੀ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ:

ਐਪਲ ਸਾਈਡਰ ਸਿਰਕਾ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਗੋਡਿਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਲੁਬਰੀਕੈਂਟ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੋਡਿਆਂ ਜਾਂ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਐਪਲ ਸਾਈਡਰ ਸਿਰਕਾ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣਾ ਹੈ:

 • ਸਿਰਕੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਇਸ ਦੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਦੋ ਕੱਪ ਆਪਣੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਮਿਲਾਓ ਅਤੇ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇਕੋ।
 • ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਐਪਲ ਸਾਈਡਰ ਸਿਰਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਓ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰੋ।
 • ਦੋ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ‘ਚ ਦੋ ਚਮਚ ਐਪਲ ਸਾਈਡਰ ਸਿਰਕਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪੀਓ।

ਇਸ ਨਾਲ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਅਤੇ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।

ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਸੇਵਨ

ਪਿਆਜ਼ ‘ਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ

 • ਪਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਜੜਾਂ ਸਮੇਤ ਪਕਾਓ ਅਤੇ ਸਲਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਖਾਓ।
 • ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਚੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।

ਮੇਥੀ ਦੇ ਬੀਜ:

ਮੇਥੀ ਦੇ ਬੀਜ ਜੋੜਾਂ ਅਤੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਲਗਭਗ 30 ਤੋਂ 90 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਦਰਦ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

ਮੇਥੀ ਦਾਣਾ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣਾ ਹੈ:

 • 10 ਤੋਂ 15 ਗ੍ਰਾਮ ਮੇਥੀ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾ ਲਓ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਕ ਚੱਮਚ ਇਕ ਗਲਾਸ ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਲਓ।
 • 8 ਤੋਂ 10 ਮੇਥੀ ਦੇ ਦਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਭਰ ਭਿਓਂ ਕੇ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਖਾਓ।
 • ਇਸ ਉਪਾਅ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 30 ਤੋਂ 90 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਜਾਂ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।

ਅਦਰਕ ਜਾਂ ਆਦੇ ਦਾ ਸੇਵਨ:

ਅਦਰਕ ਇੱਕ ਤਾਕਤਵਰ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਸੇਵਨ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

 • ਅਦਰਕ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਦ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਵੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।
 • ਇਹ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਅਕੜਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਰਦ ਵਿਚ ਆਰਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ |

ਅਦਰਕ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ:

 • ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਅਦਰਕ ਦੀ ਚਾਹ ਪੀਓ।
 • ਅਦਰਕ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਉਬਾਲੋ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਦ ਅਤੇ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੀਓ।
 • ਅਦਰਕ ਦਾ ਰਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੀਓ।
 • ਰੋਜ਼ਾਨਾ 2 ਤੋਂ 3 ਵਾਰ ਅਦਰਕ ਦੇ ਤੇਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਥਾਂ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰੋ।
 • ਅਦਰਕ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਪਾਅ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਣਗੇ।

ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਲਈ ਹਲਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ :

ਹਲਦੀ ਦਰਦ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

 • ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਸੋਜ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
 • ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਲਦੀ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਹਨ।
 • ਗਠੀਆ ਦੇ ਦਰਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਲਦੀ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਹਲਦੀ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣੀ ਹੈ?

 • ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਹਲਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲੋ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲਓ।
 • ਹਲਦੀ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਟ ਲਓ।
 • ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਹਲਦੀ ਦੁੱਧ ‘ਚ ਉਬਾਲ ਕੇ ਪੀਓ।
 • ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਲਦੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਸੇਵਨ ਕਰੋ, ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।

ਨਿੰਬੂ ਅਤੇ ਆਂਵਲਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ:

ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਲਈ ਨਿੰਬੂ ਅਤੇ ਆਂਵਲੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦਰਦ ਜਾਂ ਗਠੀਆ ਦੇ ਦਰਦ ‘ਚ ਆਰਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿੰਬੂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਂਵਲੇ ਦਾ ਜੂਸ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।(ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖੇ)

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਰਹਿਤ ਉਪਚਾਰ ਹਨ, ਜੋ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਯੋਗਾਸਨ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਗੋਡਿਆਂ, ਕਮਰ ਅਤੇ ਪਿੱਠ ਦੇ ਦਰਦ ਵਿਚ ਵੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹਨ।

ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੋਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 30 ਮਿੰਟ ਸੈਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੌੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗਾ। (ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖੇ)

ਗੋਡਿਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਰੀਰਕ ਦਰਦਾਂ ਲਈ ਯੋਗਾਸਨ:

ਸ. ਨੰ.ਯੋਗਾ ਦਾ ਨਾਮਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ
1.ਤਾੜ ਆਸਨਸਿੱਧੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ ਖਿੱਚੋ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਸੇ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਰੱਖੋ।(ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖੇ)
2.ਪਸਚਿਮੋਤਾਨ ਆਸਨਇਸ ‘ਚ ਸਿੱਧੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਨੀਵੇਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਮੋੜੋ ਅਤੇ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋੜੇ ਬਿਨਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹੋ।(ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖੇ)
3.ਧਨੁਰ ਆਸਨਧਨੁਰ ਆਸਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਫਰਸ਼ ‘ਤੇ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਓ। ਪਿੱਠ ਨੂੰ ਸਿਖਰ ਵੱਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਪਹਾੜ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਬਣਾਉ। ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਅਤੇ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਰੱਖੋ।(ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖੇ)
4.ਤ੍ਰਿਕੋਣਾਸਨਇਸ ਵਿਚ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਫੈਲਾ ਕੇ ਕਮਰ ਤੋਂ ਮੋੜ ਕੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਉਲਟੀ ਲੱਤ ਅਤੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।(ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖੇ)
5.ਭੁਜੰਗਾਸਨ ਇਸ ਵਿਚ ਢਿੱਡ ‘ਤੇ ਲੇਟ ਕੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਹਥੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਕੂਹਣੀਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਕੋ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਕੂਹਣੀ ਥੋੜੀ ਝੁਕੀ ਰਹੇ।(ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖੇ)
6.ਘੋੜੇ ਦਾ ਸਟੀਅਰਿੰਗਘੋੜੇ ਦਾ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਆਪਣੀ ਖੱਬੀ ਲੱਤ/ਸੱਜੀ ਲੱਤ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਗੋਡੇ ਨੂੰ ਮੋੜੋ, ਸੱਜੀ ਲੱਤ/ਖੱਬੇ ਲੱਤ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਓ। ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਗਰਦਨ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਮੋੜੋ। ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਓ।(ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖੇ)
ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਦਰਦਾਂ ਲਈ ਯੋਗਾਸਨ

ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਯੋਗਾਸਨ ਹਨ ਜੋ ਸਰੀਰਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ‘ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਇਲਾਜ’ ਇਹ ਲੇਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਉਪਚਾਰ ਘਰੇਲੂ ਉਪਾਅ ਹਨ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਯੋਗ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਓ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਇਲਾਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਪਾਅ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਈ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। (ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖੇ) ਯੋਗ ਦੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਗਾ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਯੋਗਾ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਪੜ੍ਹੋ ।

ਯੋਗਾ ਢੰਗ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਭਦਾਇਕ ਯੋਗਾ ਸੂਰਜ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਰਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ 12 ਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਫਿਲਮੀ ਸਿਤਾਰੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੂਰਜ ਨਮਸਕਰ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢੋ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੋ।(ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖੇ) ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਚਕਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਲਈ ਇਸ ਲੇਖ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੁਸਖਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।

5/5 - (4 votes)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *